Älmhults kommun utsedd till Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2017 - Smålands Idrottsförbund
Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Älmhults kommun utsedd till Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2017

2018-02-06 11:23
  • Uppdaterad: 2018-02-06 11:28

Motivering

Älmhults kommun främjar inkludering och mångfald genom idrotten

Älmhults kommun är en internationell kommun med människor från fler än 50 nationaliteter, vilket tydligt märks i föreningslivet som bidrar till inkludering och mångfald med stöd från kommunen. I denna internationella atmosfär med många olika kulturer har nya idrottsföreningar med nya idrotter startat upp, bland annat cricket, landhockey och rugby.

Satsningen på integration visar sig i att kommunen har infört nya bidragsmöjligheter för föreningslivet för att främja integrationsarbete och skapa attraktiva mötesplatser. Sedan 30 år tillbaka drivs en idrottsskola för barn i åldern 7-8 år. Detta har utökats med en fritidsskola för nya svenskar i åldern 13-19 år. Kommunen har även inlett ett integrationsprojekt med JB Marks kommun i Sydafrika. Syftet är att lära av varandras arbete med sport och kultur och att överföra upplägget med idrottsskolan i Älmhult till kommunen i Sydafrika.

Älmhults kommun prioriterar invånarnas möjlighet att idrotta och föreningslivets möjlighet att bedriva verksamhet genom satsningar på anläggningar och idrottsmiljöer. Kommunens femte idrottshall står snart färdig och en om- och tillbyggnad av simhallen är på gång. Man har genomfört en satsning på utemiljön vid nybyggnationen av en skola med en multiarena. Utöver detta har även en cricketplan byggts på en av kommunens idrottsplatser. Tillsammans med ridklubben har ridanläggningen rustats upp till en populär anläggning för nationella ridtävlingar. Friluftslivet har också främjats genom bland annat utegym, belysning till motionsspår och en naturlekplats intill ett av motionsspåren.

Kommunen har ett nära samarbete med de 50-tal idrottsföreningar som finns. Idrotts- och fritidsfrågorna värderas högt då man har påbörjat arbetet med att ta fram en fritidspolicy där föreningslivet har fått tycka till. Kommunen har hög prioritering på föreningsstödet, där det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett exempel. Av kommunens 49 idrottsföreningar söker 32 av dem LOK-stöd.

Fakta om Årets idrottskommun i Smålandsidrotten

Årets idrottskommun i Smålandsidrotten är en utmärkelse som är inrättad av Smålands Idrottsförbund. Utmärkelsen tilldelas en småländsk eller öländsk kommun som tydligt prioriterat kommuninvånarnas möjlighet att idrotta och föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling i kommunen. 2011 utlystes utmärkelsen för första gången och har tilldelats Växjö kommun 2011, Kalmar kommun 2012, Gislaveds kommun 2013, Tranås kommun 2014, Vetlanda kommun 2015, Nybro kommun 2016. En jury utsedd av Smålands Idrottsförbund har bearbetat ansökningarna och beslutat att utse Älmhults kommun till Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2017. 

Älmhults kommun får ta emot utmärkelsen Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2017 i samband med invigningen av Elmeskolan och Elmehallen, Haganäs lördagen den 10 februari. 

För mer information kontakta:
Rickard Strandberg, distriktsidrottschef på Smålandsidrotten, telefon 070-576 90 30, This is a mailto link

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 19
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss