Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Bra mat och dryck

  • Uppdaterad: 24 AUG 2018 10:54

Ett delområde inom Idrott och folkhälsa är "Bra mat och dryck". Här gör vi insatser genom att arbeta för att öka kunskapen om betydelsen av bra mat och dryck i samband med idrottutövande, resor och läger.

Studiematerial kring bra mat och dryck 

Smålandsidrotten har i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län tagit fram ett studiematerial kring bra mat och dryck.

Materialet tar bland annat upp vad ledare och tränare kan göra för att stödja en hälsosam matkultur i idrottsföreningen. Vi hoppas med detta studiematerial kunna inspirera ledare inom idrotten att utveckla både sitt eget och barnens tänk kring frågor om bra mat och dryck. Kontakta Smålandsidrotten för att beställa ditt ex av materialet.

Läs mer om vårt studiematerial här.

Matsmart - må som bäst och prestera på topp med bra mat!

Frågor och tankar kring kost och träning är ständigt aktuella för föreningar som bedriver ungdomsidrott. Med Matsmart får föreningen tillgång till ett kunskapshöjande och modernt utbildningsmaterial.  Genom lärgruppsträffar och modern teknik bidrar Matsmart till att  föreningens ungdomar (från 15 år) och ledare kan ligga i framkant vad gäller frågorna kring kost och idrott. Deltagandet i utbildningen är  kostnadsfritt för föreningen/deltagarna. För att få tillgång till materialet krävs dock att ni erhållit inloggningsuppgifter från oss på Smålandsidrotten.

För mer information besök www.matsmart.nu

Säker mat i idrottsrörelsen

RF har tagit fram en handbok i ”Säker mat i idrottsrörelsen” – som uppmärksammar idrottsföreningarnas styrelser, medlemmar och andra berörda att hantering och försäljning av mat och dryck vid olika idrottsarrangemang kräver kunskap och god planering.
Statens Livsmedelsverk har bedömt riktlinjerna i handboken och kan därmed betraktas som nationella branschriktlinjer.

Det är angeläget att helst alla idrottsföreningar som har egna cafeterior/serveringar eller säljer mat och dryck vid arrangemang får tillgång till den här handboken.

Läs mer om säker mat i idrottsrörelsen här.

Ätstörningsproblematiken inom idrotten

Med jämna mellanrum uppmärksammas ätstörningsproblematiken inom idrotten genom att kända elitidrottare drabbas, men problemen finns på alla nivåer inom idrotten och i samhället i övrigt och det är alltid lika tragiskt och problematiskt när någon drabbas.

Problematiken kring ätstörningar är mycket komplex och det är därför angeläget att utbilda ledare, tränare och aktiva för att öka medvetenheten hos dem om problemen. Dels för att undvika att ledare och tränare genom obetänksamhet medverkar till att utlösa ätstörningar och dels för att i ett tidigt stadium kunna upptäcka aktiva som har problem. Handlingsplaner har tagit fram. 

Smålandsidrotten kan erbjuda föreläsningar inom området och vi har här nedan också samlat ihop material och hemsidor som kan vara till stöd för dig som på något sätt kommer i kontakt med frågor som rör ätstörningar: 

En kunskapsöversikt från RF

Ätstörningar - tidiga tecken. Förebyggande arbete och handlingsplan. (Skrivelse från Gymnastikförbundet)

En handlingsplan för förebyggande arbete gentemot ätstörningar i IF

En handlingsplan för IF som misstänker ätstörningar

Kunskapscentrum för ätstörningar KÄTS: www.atstorning.se 

Riksföreningen mot ätstörningar ger god information och svarar på frågor: www.friskfri.se

www.1177.se kan man söka information om vart man kan vända sig för råd och hjälp i respektive län.

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss