Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Strategi 2025

Häng med på resan mot framtidens idrott! Idrottsrörelsen håller på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential.
  • Uppdaterad: 27 JUN 2019 13:26

Utvecklingsresor

För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott. De olika utvecklingsresorna är:
1. En ny syn på träning och tävling
2. Den moderna föreningen engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett stärkt ledarskap
Smålandsidrotten har även kompletterat med en sjätte utvecklingsresa för Småland:
6. Idrotten gör Småland starkare
Läs mer om utvecklingsresorna nedan.

Smålandsidrotten arbetsrum för Strategi 2025:
I arbetsrummen nedan kan idrottsföreningar och SDF i Småland se vad Smålandsidrotten erbjuder för mötesplatser och utvecklingsmöjligheter för respektive utvecklingsresa inom Strategi 2025:

>> Arbetsrum: Bakgrunden till Strategi 2025


Riksidrottsförbundets officiella hemsida för Strategi 2025:
www.strategi2025.se

1. En ny syn på träning och tävling

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. 

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.

Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler utövare totalt sett, också fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer. 

Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket bidragit till att medlemmarnas är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under hela livet.


2. Den moderna föreningen

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrotts mål.

Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av svensk idrott. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.


3. Inkluderande idrott för alla

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.


4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.


5. Ett stärkt ledarskap

2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation.

Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

_________________________________________________________

6. Idrotten gör Småland starkare

Med cirka 300 000 medlemmar och 50 000 ideella ledare i 1 800 idrottsföreningar i 66 idrotter är småländsk idrott en mycket viktig samhällsaktör. 2025 har Smålandsidrotten utvecklat sitt samspel med regionala och lokala aktörer ytterligare när det gäller folkhälsa, anläggningar/idrottsmiljöer, elitidrott, besöksnäring med mera.

I föreningsidrotten upplever människor glädje, framför allt glädje tillsammans med andra. Föreningslivet utgör en mycket viktig mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är ett stort problem. Smålandsidrottens självklara fokus har varit, och kommer även framåt vara, att finnas på plats ute hos våra föreningar i såväl städer som landsbygd. Vi finns som stöd i deras utvecklings-
arbete och bildnings/utbildningsarbete.

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss