Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Inkludering

Viktigare än någonsin

Inkludering

Inkludering handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla ska känna sig hemma i en idrott som är bättre anpassad för olika människors förutsättningar. Vi ska fundera över trösklar, kostnader och kultur. Hur blir vi mer välkomnade så att fler kan och vill vara med.
  • Uppdaterad: 27 JUN 2019 11:57

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller trosuppfattning.

Idrotten äger den största mötesplatsen i Småland där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Idrotten som en integrationsarena är en fråga om vad olika aktörer gör när olika grupper möts och på vilket sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening. Det handlar om delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att vi skapar en miljö där dessa möten kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning.

Smålandsidrotten arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Länkar:

För mer information om satsningen och våra prioriteringsområden,
läs vårt informationsblad.

Läs gärna mer om beviljade projekt, goda exempel, utbildningswebben www.inkluderandeidrott.se i flikarna till vänster för att få idéer på vad ni kan genomföra för insatser i er förening

För mer information:

Kontakta Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för vidare konsultation och dialog. Smålandsidrottens ansvarige är Rasmus Ax, This is a mailto link, tel. 036-34 54 01

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Rasmus Ax

Idrottskonsulent
Smålandsidrotten
036-34 54 01
This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss