Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrotten vill - anvisningarna

  • Uppdaterad: 16 AUG 2018 12:46
I svensk idrotts verksamhetsidé står bland annat:
”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.” 
Där står också specifikt om barn- och ungdomsidrotten:

”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.”

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). I vårt idéprogram Idrotten vill utvecklar vi tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

De här utgångpunkterna har hela idrottsrörelsen, 70 specialidrottsförbund, gemensamt kommit överens om. Och för att ytterligare trycka på deras betydelse skrivit in i RF:s stadgar.
Men vad betyder det i praktiken? Riksidrottsstyrelsen har, efter remiss till samtliga specialidrottsförbund, beslutat om mer konkreta anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. De är uppdelade i fyra avsnitt: träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet.

Länkar:
Film om Idrotten vill.
Läs vår folder och affisch kring anvisning för barn- och ungdomsidrott.
Läs anvisningarna för barn- och ungdomsidrott i sin helhet (PDF).

Så ska barn- och ungdomsidrott bedrivas

I idédokumentet Idrotten vill finns riktlinjer om hur svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. I maj 2014 antog Riksidrottsstyrelsen (RS) nya anvisningar som förtydligar och ytterligare befäster det som uttrycks i Idrotten vill. De ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Hur jobbar ni med Idrotten vill och de nya anvisningarna?

 

Idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter.
Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att hålla på med flera olika idrotter och få utvecklas utifrån sina förutsättningar och den egna ambitionsnivån. Ju fler idrotter barnen får möjlighet att prova på desto större är chansen att de hittar något som passar dem och som lockar till att vara aktiv hela livet. Dessutom visar forskning att barn och ungdomar som tränar med variation har större chans att nå seniorelit.


Hur möjliggör ni barnens deltagande i andra idrotter?

 

Föreningen ska ha en tydlig beskrivning av hur den bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet.
Varje förening som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska tydligt och öppet beskriva sin verksamhet så att den stämmer överens med det sätt den bedrivs på. Detta för att deltagarna och deras föräldrar ska veta vad de kan förvänta sig av den verksamhet de deltar i. Men även så att alla tränare och ledare som är aktiva i föreningen vet vad som förväntas av dem.


Hur väl samspelar det ni säger med det ni gör?

 

Tävlingar ska utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen

Huvudmålet med tävlandet i unga år är att stimulera till långsiktig utveckling och ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta på bänken. Kontinuerlig utveckling är mer stimulerande än ständiga segrar. Tävlingen har ett egenvärde och är ett moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser fram emot. Att prestera i kamp med andra ger mening till den träning de lägger ner. Men tävlingen är inte alltid är drivkraften och utformningen har stor betydelse. Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat.

Hur kan ni möjliggöra att varje barn får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen?

 


Varje förening ska ha ett forum som är känt för barn och ungdomar, för att ta tillvara deras åsikter 

Delaktighet är en grundläggande demokratisk rättighet och bidrar samtidigt till en bättre verksamhet. Inte bara för den enskilda utövaren utan även för föreningen. Idrottsrörelsen vill behålla så många som möjligt så länge som möjligt. En nyckel är motivation som bland annat uppnås genom att individen upplever att han/hon har möjlighet att själv styra över och påverka sin tillvaro. En individ som redan från tidig ålder får möjligheter att påverka verksamheten kommer med största sannolikt vara mycket mer motiverad och angelägen om att fortsätta sitt idrottande hela livet.

Vilka forum har ni för att ta tillvara barnens åsikter?

 

All idrottsträning för barn ska innehålla de motoriska grundfärdigheterna

Barn och ungdomar har behov av att röra på sig. Det är ohälsosamt att ständigt sitta still. I tidig ålder formas den livsstil vi kommer att hålla fast vid resten av våra liv. Det är ett stort ansvar och en fantastisk möjlighet då vi möter barn och ungdomar inom idrotten. Vi ska erbjuda dem aktiviteter och träning som stimulerar, utmanar och inspirerar, såväl för stunden som till fortsatt idrottande och en aktiv livsstil. Att tidigt lära sig grundmotoriska färdigheterna lägger grunden.

Hur främjar ni barnens motoriska utveckling?

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss