Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Barn- och ungdomsidrott

"Barn- och ungdomsidrott bör utgå ifrån barnets intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska sättas i första rummet."

Barn- och ungdomsidrott

Idrott är ofta ett naturligt inslag i uppväxten. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Tävling kan vara positivt men resultatet bör inte vara i fokus. Det är också viktigt att alla får vara med.
  • Uppdaterad: 15 AUG 2018 12:45

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.

Vidare är tävling är en naturlig del av både idrott och lek, men måste vara just det. Resultatet spelar mindre roll. Därför ska alla också få vara med på lika villkor. Succesivt sker sedan en naturlig differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, men inom idrottsrörelsen ska det finnas plats för alla.

Många föreningar bedriver därför både bredd- och elitinriktad verksamhet. Oavsett inriktning är det föreningens skyldighet att tydligt redovisa sitt val till såväl barn, ungdomar som deras föräldrar.

Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-25 år kallas för ungdomsidrott. Gränsen mellan barnidrotten och ungdomsidrotten är dock inte statisk eftersom alla människor utvecklas olika.

Därför är det viktigt att ledarna har kunskap om barn och ungdomars utveckling och den betydelse denna har både på och utanför idrottsarenan.

Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett gott liv och en god uppväxt. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse.

Under Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 togs en rad viktiga beslut som påverkar hur svensk idrott ska bedriva barn- och ungdomsidrott:

Strategisk plan för svensk idrott: Ökade insatser för att nå målet - Världens bästa barn- och ungdomsidrott.

Beslut om stärkta åtgärder för att säkra en trygg idrott

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på rf.se och svenskidrott.se

För mer information kontakta:

Riksidrottsförbundet har tillsatt sakkunniga för barn- och ungdomsidrottsidrott som finns i samtliga 19 idrottsdistrikt över hela landet. Som förening, ledare, förälder eller barn kan du vända dig till ditt idrottsdistrikt med frågor för att få råd och stöd. På Smålandsidrotten har vi två sakkunniga inom barn- och ungdomsidrott:

Karin Carlsson, tel. 036-34 54 14, This is a mailto link
Ulrika Ringström, tel. 036-34 54 33, This is a mailto link
(Elin Hornbrink (föräldraledig)
tel. 036-34 54 38, This is a mailto link)

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Ulrika Ringström

Idrottskonsulent
Smålandsidrotten
036-34 54 33
This is a mailto link

Nyheter om Barn- och Ungdomsidrott

2018-11-22
Dr. Dean Kriellaars besökte Växjö för att prata om begreppet...
 
2018-11-16
Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter m...
 
2018-11-07
Barn och ungdomar slutar idrotta allt tidigare. Nationellt går kurvan fö...
 
2018-10-25
Smålandsidrotten startar satsningen ”Ledarcoach” med syfte att utveckla...

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 19
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss