Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Inkludering och mångfald

Viktigare än någonsin

Inkludering och mångfald

Föreningslivet har och fått en nyckelroll i inkludering och etableringen av nyanlända. Idrottsrörelsen är en naturlig mötesplats mellan individer, en plats där vi möts oavsett bakgrund, erfarenheter, språkkunskaper eller tro.
 • Uppdaterad: 2016-09-20 08:14

Engagemang i idrott är en väg in i samhället och idrotten har därför fått extra resurser för att jobba med inkludering och mångfald genom idrott. Idrottsrörelsen har tilldelats extra medel under 2015-2017 för etableringsinsatser för nyanlända. Det extra resurserna ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet, rekrytera nya aktiva och ledare.

Gör ni redan satsningar eller vill göra?
Föreningar som i dagsläget driver satsningar som möjliggör för en inkluderande verksamhet eller som vill starta igång är välkomna att höra av sig till oss så berättar vi hur vi kan hjälpa till. Nedan ser ni tre huvudområden vi prioriterar:

Ny verksamhet
Funderar ni på att ur ett inkluderingssperspektiv starta upp ny verksamhet? Har ni behov av utbildning? Vi kan vi stödja er på olika sätt för att kunna öppna dörrarna för fler.

 • Kostnader för att skapa - ny idrott/sektion/aktivitet
  (nya motionsformer)
 • Inköp av prova-på material
 • Genomföra utbildningsinsatser (aktivitets-, ledar-, organisationsutbildningar etc.)
 • Marknadsföring av den nya verksamheten
 • Rekrytering

Skapa mötesplatser
Ser ni ett behov att bredda er verksamhet och tillgängliggöra fler mötesplatser i er förening? Genom nyskapandemötesplatser finns möjligheter att man kan hitta andra former att mötas, träffas och etablera en kontakt.

 • Samarbeten/lovaktiviteter/språkcafé/läxhjälp
 • Lärgrupper
 • Mentorskapande/fadderverksamhet

Utveckling av förening
Vill ni bättra på föreningskunskapen hos nya och etablerade medlemmar i föreningen? Ser ni ett behov i att arbeta fram nya metoder för att kunna öppna dörrar till fler? Vi kan stödja er i ert arbete med att inkludera flera.

 • Utbildningsinsatser (föreningskunskap, aktivitets-, ledar-, organisationsutbildningar etc.)  
 • Etableringsplan – strategiarbete för att inkludera flera
 • Ekonomiåtgärder – omstrukturering/”sänka trösklar”

Läs gärna mer om beviljade projekt och goda exempel i flikarna till vänster för att få idéer på vad ni kan genomföra för insatser i er förening

Mål och ambitioner

 • Utveckla en verksamhet, med idrott som verktyg.
 • Livslångt intresse för idrotten
 • Inkludera alla i idrottsrörelsen
 • Stärka arbetet med mångfald, demokrati och delaktighet
 • Bidra till integrationen i samhället

Kontakta Smålandsidrottens konsulent i din kommun för vidare information och dialog. Smålandsidrottens projektledare är Rasmus Ax, This is a mailto link, tel. 036-34 54 01

Skribent: Toni Galic
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Rasmus Ax

Idrottskonsulent
Smålandsidrotten
036-34 54 01
This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 19
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss