Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Strategi 2025

Samhället förändras hela tiden och därmed även idrotten. Våra svenska föreningar står inför några av sina största utmaningar när det gäller att bygga strukturer som passar framtidens medlemmar. Riksidrottsförbundet är därför fast beslutet att ligga i framkant för den utvecklingen.
  • Uppdaterad: 2017-02-15 15:46

Vi lever i en värld stadd i snabb, och accelererande, förvandling. Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen föddes för drygt hundra år sedan. Ändå bygger svensk idrott på i stort sett samma principer som den en gång formades i. Mycket har visserligen hänt: många nya idrotter har tillkommit, kvinnorna utgör idag en självklar del av verksamheten, barn- och ungdomsidrotten har haft en explosionsartad utveckling. Men grunden i både verksamheten och organisatorisk struktur, är i mångt och mycket densamma.

Efter ett tvåårigt strategiskt arbete där samtliga förbund deltog beslutade RF-stämman i maj 2015 om ett strategiskt dokument som beskrivs i RF:s och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning 2016-2017. I det antogs en definition av idrottsrörelsen.

RF-stämman fattade också beslut om en ny verk­samhetsidé för idrottsrörelsen:

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveck­las under hela livet.

Verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag.

I strategidokumentet anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens ge­mensamma mål och därför har också SF ett in­direkt ansvar att leda sina föreningar mot dem.

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

  • Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar.

Till RF-stämman 2017 ska en strategisk plan innehållande analys och förändringsförslag gällande organisationsformer och ekonomiska system läggas fram. Det pågår också ett idéarbete kring medlemskapet. Hur kommer framtidens medlemskap se ut inom Svensk idrott?

På sisuidrottsutbildarna.se hittar din förening/ditt förbund arbetsmaterial kring Strategi 2025.

Kontakta Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för vägledning.

Intressepolitiskt program

I idrottens intressepolitiska program får du veta vilka idrottsfrågor som blir de viktigaste inför valet 2018.

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 19
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss

Google+