Hoppa till sidans innehåll

Om Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet (RIM) hålls vart annat år och är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten— RF-stämman och SISU-stämman. År 2019 arrangeras RIM på Elmia i Jönköping, 24-26 maj.
  • Uppdaterad: 04 SEP 2018 11:29

Under RIM  samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund  samt SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens  högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten. Dessutom tilldelas cirka 100 idrottsledare RF:s förtjänsttecken i guld.

Mötet på Elmia i Jönköping blir det 12:e gemensamma i ordningen och arrangeras tillsammans med Smålands Idrottsförbund och SISU Småland (Smålandsidrotten).

Om RF-stämman

RF-stämman är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ, idrottens "riksdag". Den består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden (beroende på storlek).

RF-stämman beslutar bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten och viktiga gemensamma policyfrågor. Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ.

Idrotter som vill komma in Riksidrottsförbundet som medlem ansöker till stämman. RF-stämman beslutar enligt följande kriterier:

För medlemskap i RF krävs att det sökande förbundet:

  • är en ideell förening
  • bedriver idrott i samklang med idrottsrörelsens ideologi
  • inte bedriver verksamhet besläktad med redan befintligt förbund i RF
  • har minst 25 medlemsföreningar
  • har minst 1 500 individuella medlemmar

Om SISU-stämman

SISU Idrottsutbildarnas stämma genomförs vartannat år i samband med Riksidrottsmötet då också Riksidrottsförbundets stämma genomförs.

Årsmötet är SISU Idrottsutbildarnas högsta beslutande organ. Här tar medlemmarna, specialidrottsförbunden och övriga medlemsorganisationer, beslut om val av styrelse och fastställer riktlinjer för de kommande två årens verksamhet.

Förbundsstyrelsen är SISU:s beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av elva personer. Ordförande är Björn Eriksson som också är ordförande i SISU Idrottsutbildarna samt Riksidrottsförbundet.

SISU Idrottsutbildarnas generalsekreterare Stefan Bergh är föredragande i riksidrottsstyrelsen.