Hoppa till sidans innehåll

Mötesplats förening

Välkommen till Riksidrottsmötet (RIM)! Smålandsidrotten arrangerar i anslutning till RIM en kvalitativ mötesplats med arbete i valbara utvecklingsblock. Dagarna varvas med gemensamma och valbara arbetspass inom blocken.
  • Uppdaterad: 19 FEB 2019 10:05

Under lördagen är det föreläsning med Troed Troedsson som pratar om framtidens förening och förbund, med en spaning in i framtiden. Det finns också möjlighet att ta del av RIM och olika aktiviteter som sker på Elmia och i Jönköping.

Under söndagen arbetar vi med våra utvecklingsblock och avslutar med en föreläsning med Per Göran Fahlström, filosofie doktor från Linnéuniversitetet, som kommer att prata om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer.

Anmäl dig här! Sista anmälningsdatum är 16 april.

 

Program

Lördag 25 maj, Elmia Kongress

11.00 Registrering och information, Elmia Kongress 
11.45   Lunch 
13.00

Kan man förenas utan förening? Elmia Kongress
Vi ser hur människor, i alla sammanhang, blir allt mer lättrörliga, allt mer krävande och allt mer otåliga. Det här är på gott och ont, miljöfrågorna t ex, eller engagemanget i MeToo, förutsätter just detta. Samtidigt blir det allt svårare för den traditionella föreningen att behålla sin attraktivitet och sitt grepp om sina medlemmar. En förening bygger ju på långsiktigt engagemang och uthållighet.

Men det här är kanske inte hugget i sten? Går det att skapa ett föreningsliv som faktiskt tar sin utgångspunkt i hur människor är i stället för hur vi tycker de borde vara? Ja, bara vi förstår att föreningens mening är dess verksamhet, inte dess former.

Om detta – och hur man praktiskt kan ställa om – talar Troed Troedson, författare, föreläsare och analytiker med mer än 20 års erfarenhet av organisationer och ledning, från idrotten i Sverige till bilindustrin i Tyskland, från ledarskap i det stora politiska partiet till medlemskap i den lilla föreningen.

Medverkande: Troed Troedsson, en av Sveriges ledande framtidsanalytiker

14.45 Fika 
15.15 Tre alternativ (välj A, B eller C) 
  A. Ta del av förhandlingarna vid Riksidrottsmötet
Åskådarplatser finns i Hammarskjöldsalen på Elmia Kongress 
  B. Ta del av aktiviteter som sker på Elmia eller i Jönköpings stad
I centrala Jönköping genomförs exempelvis Idrottens dag 
  C. Föreläsning: Claes Schmidt - Från Man till Människa

 

Söndag 26 maj, Scandic Elmia

09.00   Förvalda block, förmiddag (välj A, B, C eller D), Scandic Elmia
Hela föreningen väljer samma block. Fika från 10.00.
 

A. Trygg idrott
Målet med detta temablock är att öka kunskapen hos föreningsstyrelser om trygg barn- och ungdomsidrott. Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla.

Medverkande: Ulrika Ringström, Smålandsidrotten

 

B. Inkludering
Målet med detta temablock är ge dig och din förening en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet och åskådarplatsen.

Medverkande: Rasmus Ax, Smålandsidrotten

 

C. Styrelseutveckling
Målet med detta temablock är att lyfta fram aspekter som är viktiga att ha i åtanke och att förhålla sig till, för ett engagerat och offensivt styrelsearbete. Särskild tonvikt läggs på uppdraget som styrelsen fått av årsmötet och vad det kan innebära för balansen mellan att förvalta och utveckla. Fokus läggs också på styrelsens roller, mötesteknik och gruppdynamik som alla är viktiga delar för en styrelse att ha kunskap kring.

Medverkande: Janina Forslund, Smålandsidrotten

 

D. Ledarutveckling
Målet med detta temablock är att ge kunskap och nya infallsvinklar på hur man som förening kan tänka kring samt jobba med ledarutveckling. Förhoppningen är att ni ska ta nästa steg i att formulera en egen handlingsplan. Speciell fokus läggs på hur ni kan attrahera, rekrytera, introducera, utbilda och behålla ideella ledare i dag och framtiden – skapa en ledarutvecklingsplan!

Medverkande: Susanna Hansson Öberg, Smålandsidrotten

11.30 Lunch
12.30 Förvalda block, eftermiddag (välj A, B, C eller D) Scandic Elmia
Hela föreningen väljer samma block
  A. Trygg idrott (se innehåll ovan)
  B. Inkludering (se innehåll ovan)
  C. Styrelseutveckling (se innehåll ovan)
  D. Ledarutveckling (se innehåll ovan)
15.00 Fika
15.15

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer
Vad kännetecknar goda utvecklingsmiljöer i idrott? Rapporten publicerades 2017 och knyter an till idrottsmiljöns betydelse utifrån tre perspektiv - organisation, kultur och materiella resurser, sociala faktorer och tränarnas idrottsliga och pedagogiska kompetens. Resultaten i rapporten är av värde både för föreningar och förbund, men även för kommun och region. Hur kan vi göra för att skapa så goda idrottsmiljöer som möjligt tillsammans?

Medverkande: Per Göran Fahlström, forskare Linnéuniversitetet i Växjö

16.15 Utvärdering
16.45 Avslutning
Skribent: Linnéa Linderholm
Epost: This is a mailto link

Fakta

Datum: Lördag 25 maj — söndag 26 maj
Plats: Scandic Elmia och Elmia Kongress, Jönköping
Kostnad: Täcks av Idrottslyftet. Kontakta din idrottskonsulent. Vid enkelrum tillkommer en kostnad på 400 kr.
Kontakt: Susanna Hansson Öberg, This is a mailto link, tfn. 036-34 54 25