Hoppa till sidans innehåll

SDF-konferens

Välkommen till Riksidrottsmötet (RIM)! Smålandsidrotten arrangerar i anslutning till RIM en kvalitativ mötesplats – SDF-konferens – med fokus på idrottsrörelsens utmaningar kopplat till vår Strategi 2025. Vi tar upp områden såsom sociala medier, svensk idrott just nu – utmaningar och möjligheter, SDF i framtiden – en paneldebatt.
  • Uppdaterad: 19 FEB 2019 11:27

Lyssna på Troed Troedsson, en av Sveriges främsta framtidsanalytiker, som delger sina tankar om framtidens föreningsliv.

Avslutningsvis får ni ta del av RIM från läktaren. Det kommer också finnas utrymme till eget arbete för ert SDF, men även möjlighet att utnyttja processledning från våra duktiga idrottskonsulenter. Det kan exempelvis handla om styrelseutveckling, ledarutveckling eller inkludering och jämställdhet.

Konferensen pågår 24-25 maj. Hoppas vi ses!

Anmäl dig här! Sista anmälningsdatum är 16 april.

 

Program

Fredag 24 maj, Scandic Elmia

13.30

Registrering och information

14.00  

Sociala medier utvecklar idrotten
Sociala medier, ett begrepp som gett de flesta lika mycket huvudbry som det väckt nyfikenhet. Några har anammat det helhjärtat sedan dag ett, utforskat och byggt upp processer för hantering av plattformarna medan någon har slagit det ifrån sig i största möjliga mån. Gemensamt för båda fallen är att arbetet med sociala medier sträcker sig över växande antal individer och funktioner och frågeställningen kring organisering verkar aldrig få en optimal lösning. På vilket sätt kan nu idrottsrörelsen flytta fram sina positioner inom sociala medier?

Medverkande: Sara Öhman, frilansande konsult inom digital marknadsföring

15.30

Erfarenhetsutbyte: Vår roll som idrottsanställd idag och i framtiden

Samtalsledare: Oliver Gustavsson Borronha och Ulf Petersson, Smålandsidrotten

16.30

Fika

17.30

Vilka utmaningar och möjligheter har svensk och småländsk idrott i framtiden?

Föreläsare: Rickard Strandberg, distriktidrottschef Smålandsidrotten och Patric Oscarsson, Riksidrottsförbundet

 

Idrottsservice Småland AB
Smålandsidrotten driver sedan två år tillbaka idrottsservicebolaget Idrottsservice Småland AB, för att underlätta den ekonomiska administrationen. Bolaget skräddarsyr tjänster efter föreningars och förbunds behov, till en idrottsanpassad prisnivå. Du får veta mer om vilka tjänster som föreningarna och förbunden kan få hjälp med.

Medverkande: Ida Nilsson och Axel Nyquist, Idrottsservice Småland AB

18.30

Paneldiskussion - SDF:ens roll i framtiden

  • Hur organiserar vi vår idrott/verksamhet i framtiden?
  • Hur utvecklar SDF och Smålandsidrotten våra idrottsföreningar och dess ledare i framtiden?

Medverkande: Bl.a. Per-Anders Gustavsson, Svenska Bandyförbundet och Eva Bjernudd, Korpen/Motionsidrottsförbundet
Samtalsledare: Fredrika Lindström, Smålandsidrotten

19.30 Avslutning
20.15 Middag

 

Lördag 25 maj

07.00   Frukost
09.00 Scandic Elmia, valbara pass (välj A, B, C eller D) Fika från 10.00.
 

A. Inkludering och jämställdhet
Inkludering handlar om att du som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. Att du känner dig sedd, får ta del av gemenskapen samt känna att du har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att idrotta. Exempelvis genom att resursfördelningen i föreningen är jämn mellan könen och att tjejer/kvinnor ges lika stora möjligheter som killar/män att bli ledare och tränare.

Målet med detta temablock är ge dig och ditt förbund en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet och åskådarplatsen.

Föreläsare: Rasmus Ax, Smålandsidrotten

 

B. Styrelseutveckling
Under det här passet lyfter vi fram aspekter som är viktiga att ha i åtanke och att förhålla sig till, för ett engagerat och offensivt styrelsearbete. Särskild tonvikt läggs på uppdraget som styrelsen fått av årsmötet och vad det kan innebära för balansen mellan att förvalta och utveckla. Fokus läggs också på styrelsens roller, mötesteknik och gruppdynamik som alla är viktiga delar för en styrelse att ha kunskap kring.

Föreläsare: Mikael Fagerström, Smålandsidrotten

 

C. Ledarutveckling
Under det här passet kommer vi påvisa vikten av att arbeta med helheten i det utmanande arbetet med att öka engagemanget och kompetensen i föreningar och förbund. Speciell fokus läggs på hur vi kan attrahera, rekrytera, introducera, utbilda och behålla ideella ledare i dag och framtiden.

Föreläsare: Janina Forslund, Smålandsidrotten

 

D. Eget möte
Ni kan också välja att ha ett eget möte i ert förbund med eget valt tema.

Kontakta i så fall: Ulf Petersson, Smålandsidrotten. This is a mailto link, tfn. 036-34 54 77

11.45 Lunch
13.00 Kan man förenas utan förening? Elmia Kongress
Vi ser hur människor, i alla sammanhang, blir allt mer lättrörliga, allt mer krävande och allt mer otåliga. Det här är på gott och ont, miljöfrågorna t ex, eller engagemanget i MeToo, förutsätter just detta. Samtidigt blir det allt svårare för den traditionella föreningen att behålla sin attraktivitet och sitt grepp om sina medlemmar. En förening bygger ju på långsiktigt engagemang och uthållighet.

Men det här är kanske inte hugget i sten? Går det att skapa ett föreningsliv som faktiskt tar sin utgångspunkt i hur människor är i stället för hur vi tycker de borde vara? Ja, bara vi förstår att föreningens mening är dess verksamhet, inte dess former.

Om detta – och hur man praktiskt kan ställa om – talar Troed Troedson, författare, föreläsare och analytiker med mer än 20 års erfarenhet av organisationer och ledning, från idrotten i Sverige till bilindustrin i Tyskland, från ledarskap i det stora politiska partiet till medlemskap i den lilla föreningen.

Föreläsare: Troed Troedsson, en av Sveriges ledande framtidsanalytiker.

14.45 Fika
15.15 Besök Riksidrottsmötet på läktaren för att ta del av debatter och beslut, Elmia Kongress
Skribent: Linnéa Linderholm
Epost: This is a mailto link

Fakta

Datum: fredag 24 maj - lördag 25 maj
Plats: Scandic Elmia och (Elmia Kongress) Jönköping
Målgrupp: Anställda och förtroendevalda inom SDF
Deltagaravgift: 500 kr/deltagare inklusive logi, 250 kr/deltagare utan logi
Kontakt: Ulf Petersson, This is a mailto link, tfn. 036-34 54 77
Oliver Gustavsson Borronha, This is a mailto link, tfn. 036-34 54 27