Hoppa till sidans innehåll

"Vi tycker fotboll är roligast, men barnen är viktigast"

07 NOV 2018 10:57
Barn och ungdomar slutar idrotta allt tidigare. Nationellt går kurvan för antal aktiva inom idrottsrörelsen nedåt redan vid elva årsålder. Fotbollsföreningen Habo IF har också drabbats av detta. Nu vill de vända den negativa trenden.
  • Uppdaterad: 07 NOV 2018 10:57

En del av Strategi 2025 är att idrottsrörelsen ska ha en ny syn på träning och tävling. Det innebär att idrottande ska ske på individens villkor, att vi ska hitta nya idrottsformer och att ledarskapet ska fokusera på glädje och prestation snarare än på resultat. Detta skriver Habo IF under på. Habo IF är en fotbollsförening i Habo strax utanför Jönköping. Nu startar de ett förändringsarbete där de ska uppdatera, modernisera och förtydliga sin värdegrund för att hela föreningen ska efterleva den till fullo.

 

Svårt att behålla ungdomar

En av anledningarna till att Habo IF gör den här resan är för att barn och ungdomar slutar med idrott alldeles för tidigt. Det är en trend som måste brytas.

— Vi har såklart märkt att ungdomar slutar idrotta tidigare. I våras hade vi 90 nya barn som ville spela fotboll, samtidigt har vi haft svårt att få ihop homogena lag i våra äldre ungdomsgrupper, säger Niklas Bohman, från ungdomssektionen i Habo IF.

Det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig. Idag når knappt en tredjedel av alla barn målen för daglig rörelse1. Föreningen vill att unga ska vara aktiva längre, dels för deras egna hälsa, men också för den sociala aspekten föreningslivet erbjuder. Habo IF har i uppdraget som idrottsförening ett förtroende från de 550 aktiva barnens föräldrar att göra just detta.

habo if

(Mattias Hallman och Niklas Bohman)

 

Det får inte bara bli fina ord på ett papper

Mattias Hallman, ordförande i Habo IF, berättar att trots föreningen bara är i startfasen av värdegrundsarbetet, har de redan börjat med en form av påverkansarbete inom föreningen. Det pågår en stor diskussion i idrottssverige just nu som ligger i linje med Habo IF:s värdegrundsarbete. I media kan man ofta läsa krönikor och artiklar om just detta. Dessa texter delar Mattias och Niklas på Habo IF:s föreningssida, för att alla i föreningen ska kunna ta del av budskapet. De skriver även egna texter om erfarenheter de upplevt eller fått återberättat för sig. På så vis kan Habo IF levandegöra värdegrunden och sprida det i föreningen. Ni kan själva ta del av några av texterna på https://www.laget.se/HaboIF, under ”nyheter”.

—      Värdegrunden ska förankras i föreningen. Annars är det lätt att den bara blir fina ord på ett papper och att man inte efterlever den, säger Mattias.

En stor del av det kommande arbetet blir att inkludera alla ledare, även de som kanske inte följer med i diskussioner och satsningar inom idrottsrörelsen. Alla måste förstå problemet och känna sig delaktiga i Habo IF:s värdegrundsarbete. Därför kommer arbetet i framtiden ske i dialog med samtliga ledare.

— Som ledare tänker man nog inte så mycket på värdegrundsfrågor, utan man kör på som man alltid har gjort och som man själv blev lärd, säger Niklas.

— Men resonemanget bakom värdegrunden är ändå självklar för de flesta, bara att man inte reflekterat över det på det här sättet tidigare, poängterar Mattias.

Hittills har responsen från ledare och föräldrar bara varit positiv. Samtliga tycker att det är viktigt att föreningen tar tag i och jobbar med sådana här frågor. För lever man inte efter sina värderingar, leder det till slut till konsekvenser såsom att barn slutar och det inte finns spelare till lag.

 

habo if barn

 

Många som hjälps åt

Förändringsarbetet är precis i uppstarten, men Habo IF har ändå hunnit börjat samarbeten med flera olika aktörer, som exempelvis fotografen Mari Widetoft. Fotografen ska under två år följa föreningen och spegla värdeord som ”gemenskap” och ”glädje” i sina bilder. Troligtvis kommer även Lions stötta arbetet. För att verkligen kunna driva värdegrundsfrågorna framåt, vill Habo IF få en verksamhetsutvecklare på plats. Mattias och Niklas berättar om hur det inte alltid går ihop med enbart ideella krafter. Den nya personen skulle vara någon som personifierar värdegrunden, är länken mellan lagen och föreningen, och som finns där för barnen på Slättens IP (där lagen spelar).

Mattias säger också att de framöver kommer föra dialog med andra idrottsföreningar i Habo om hur de tillsammans kan jobba med värdegrunder där barn och ungdomar står i fokus. De vill enas om en samsyn (se Samsyn Småland) för att föreningarna inte ska behöva slåss om spelare eller tvinga ungdomar välja mellan sina idrotter.

Annars ser Habo IF väldigt långsiktigt på arbetet. Eftersom värdegrundsarbetet kommer ha störst inverkan på de allra minsta i föreningen, de som ännu inte hunnit blivit formade i idrotten, kommer det dröja innan de ser resultat. Föreningen jobbar på att få fram en plan för sina nya spelare, och i slutet av maj nästa år ska de hunnit haft ett par ledarträffar med värdegrundsfokus.

— En målsättning är att vi ska kunna knyta vår Habo Honda cup till värdegrundsarbetet. Då kan vi använda den arenan till att diskutera vad som är viktigast, att vi finns där för våra barn, säger Mattias.

— Och vara tydliga med vad Habo IF står för, gentemot andra föreningar, säger Niklas.

 

habo if barn

 

Barnen är viktigast

Diskussionen om värdegrundsarbetet har pågått i ungefär ett år. Nyligen har Habo IF startat upp en ungdomssektion i föreningen som ska ta över arbetet eftersom det har ett stort fokus på barn- och ungdomsverksamheten. Utifrån den sammansättningen ska de kunna arbeta mer konkret och fokuserat på just sådana här frågor. Eftersom ungdomssektionen är så pass ny, är rollerna ännu inte helt klara, men i gruppen finns det en variation av människor. Det finns både tjejer som killar, unga som gamla, alla med olika bakgrunder och kompetenser. Någon kommer från elitidrott, en annan är fysioterapeut.

— Vi ser väldigt mycket fram emot det här arbetet. Det är en resa som hela idrottssverige behöver göra, och på många håll har påbörjat. Vi vill  vara ett föredöme till andra inom idrottsrörelsen, säger Niklas Bohman.

Habo IF vill att det i framtiden ska finnas en tydlighet från föreningen som lag, ledare och tränare kan luta sig emot när de tar beslut. Det är väldigt viktigt, menar de. Föreningen ska ha en tydlig linje, och den är för barnens skull.

— Vi tycker fotboll är roligast, men barnen är viktigast, avslutar Mattias Hallman.

Skribent: Linnéa Linderholm
Epost: This is a mailto link

Smålandsidrotten start

Riksidrottsförbundet start

SISU

Mer om RIM (RF)

Strategi 2025

Smålandsidrotten sociala medier