Hoppa till sidans innehåll

Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela klubben

2019-05-15 11:02

Under ett år har Glasrikets golfklubb genomgått Svenska Golfförbundets jämställdhetsutbildning Vision 50/50. Nu är de snart i mål, men arbetet slutar inte här. Arbetet för en jämställd idrott är under ständig utveckling.
  • Skapad: 15 MAJ 2019 11:02
Jämställdhet

Glasrikets GK:s golfbana är igång igen för säsongen. Trots att det blåser isiga vindar syns det spelare på banan. Under hösten och vintern, medan golfen haft sitt uppehåll, har arbetet bakom kulisserna pågått för fullt. Snart har Glasrikets GK genomfört en ettårig jämställdhetsutbildning Vision 50/50 via Svenska Golfförbundet. 

De tre ronderna i Vision 50/50 

Hela jämställdhetsutbildningen består av tre delar, så kallade ”ronder”. Den första ronden går ut på att göra en nulägesanalys och spana i golfklubben. Man ska sätta på sig genusglasögonen och leta normer och strukturer i olika delar av klubben. Sven Johannesson, ordförande i Glasrikets GK, och Anzie Monell, förändringsledare, berättar att de lagt mycket tid på den första ronden för att hitta normer som kan skapa ojämlikhet. 

— Det är en mycket genomgripande och gedigen utbildningkommenterar Sven.  

— Det har varit väldigt spännande. Man fick i första ronden bekräftat vilka egna förutfattade meningar man har. Det var saker som man överhuvudtaget aldrig reflekterat över utan bara accepterat, säger Anzie. 

I den andra ronden ska man utifrån sina spaningar skapa problemformuleringar och åtgärder. En åtgärd som tillkommit efter spaningarna är nya utslagsplatser som riktar sig mer till kvinnor, och framförallt nya golfare som kanske inte slår lika långt. Glasrikets GK har även kommit igång med tjejgrupper för juniorer. Man har tidigare märkt via enkäter att många spelare, speciellt kvinnor, ofta slutar på grund av att man inte har någon att spela med.  

— Det viktigaste för en nybörjare är att man kommer igång och kan börja känna sig bekväm i sitt golfande, säger Sven. 

Golfklubben har också sett över sin fadderverksamhet för att den ska bli mer strukturerad. De har tagit fram dokument där fadderrollen beskrivs och vad som förväntas av rollen. Trots att det kan vara svårt att hitta ideella krafter har man fått fram cirka 35 stycken medlemmar som är intresserade av att hjälpa till. 

Nu har klubben klivit in i den tredje och sista delen av Vision 50/50 som handlar om handlingsplan och att förverkliga och kommunicera den. Glasrikets GK har inför sista ronden kollat igenom alla sina styrdokument och säkerställt att ett jämställdhetsperspektiv alltid inkluderas. Där ska det finnas en vision för framtiden om fler aktiva kvinnor. 

— Vi jobbar mer med värdegrunden nu och försöker få med den i allt vi gör. Det har vi varit bra på innan också men då skedde det av sig självt, nu gör vi det aktivt. Varje gång vi ska ta ett beslut så tänker vi ”och så var det värdegrunden”, berättar Anzie.

Glasrikets GK

Jämställdhet i fokus 

Sven berättar att den stora skillnaden från innan de startar är att de numera diskuterar jämställdhet allt oftare. Genus och jämställdhet har inte varit lika högt upp på agendan tidigare, nu får det ett ständigt fokus. Ett stort hjälpmedel till detta är att så många styrelsemedlemmar sitter med i referensgruppen. Referensgruppen är de personer som arbetat med Vision 50/50 det senaste året. Man ville att arbetet skulle vara väl förankrat i klubben, därför valde man att välja in många styrelsemedlemmar i gruppen. I gruppen ingår också personal från bana och kansli samt tränareAlla i Glasrikets GK fick information om referensgruppen och möjlighet att visa intresse. Det var dock svårt att värva folk den vägen. I stället tittade man på vad för personer som redan fanns med i gruppen och vad som behövdes kompletteras med för att det skulle bli så bra som möjligt. Då tillkom medlemmar och personer från klubbens olika kommittéer. I referensgruppen är man 50 procent män och 50 procent kvinnor. 

— Vi har varit en stor referensgrupp till skillnad från andra klubbar. Oftast har man även en mindre arbetsgrupp inom referensgruppen. Att vi har samma gör att vissa saker tagit längre tid då det är svårare att hitta tider där alla kan, men det ger oss också fler perspektiv, säger Anzie. 

— I andra sammanhang finns det nu alltid någon som påpekar jämställdhetsperspektivet. Redan där har vi kommit långt, säger Sven. 

Med en grupp av många engagerade och entusiastiska medlemmar kan det bli svårt att inte gå händelserna i förväg. Sven och Anzie berättar att gruppen gärna går direkt på aktivitet innan analys. Referensgruppen är så pass lösningsorienterade att de nästan är vid lösningen innan de formulerat problemet. 

På Smålands Golfförbunds höstmöte tror de att de kommer få ta emot sitt diplom. Trots att de snart är klara och står med diplomet i hand, slutar inte arbetet. Jämställdhetsutbildningen Vision 50/50 må vara över, men då börjar det verkliga arbetet mot att nå minst 35 procent kvinnor. 

Anzie Monell och Sven Johannesson, Glasrikets GK


Golfens dag 

25 maj är det Golfens dag i klubbar i hela Sverige. Det ska vara en dag fylld med aktiviteter för att locka nya golfare. I Glasrikets GK har man en arbetsgrupp för all planering. Man ska bland annat ha en golftävling på eftermiddagen. Som föreläsare har klubben bokat in Vision 50/50-ambassadören Carin Hjalmarsson Koch. Proffsgolfaren kommer efter sin föreläsning finnas på plats och slå bollar på rangen.  

Läs mer.

Skribent: Linnéa Linderholm
Epost: This is a mailto link