Hoppa till sidans innehåll
Foto: Linnéa Linderholm

Folkbildning - medel för jämställd förening

30 JAN 2019 11:58
Glasrikets Golfklubb deltar under säsongen (2018–2019) i Svenska Golfförbundets jämställdhetsutbildning och klubbutvecklingsprogram ”Vision 50/50”, som en av 23 golfklubbar och fyra golfdistriktsförbund i Sverige.
  • Uppdaterad: 30 JAN 2019 11:58

Det är en mörk och kall tisdagskväll i januari på Glasrikets GK. Golfbanan är täckt med snö, och det rör sig längskidåkare på området i stället för golfspelare. Trots att golfaktiviteterna under vintern är färre, pågår ett stort arbete eftersom Glasrikets GK genomgår Svenska Golfförbundets jämställdhetsutbildning. Ikväll har man samlat sin Vision 50/50-grupp för ännu ett arbetspass.

Så går utbildningen till:

Golfklubben utser en styrgrupp som har huvudansvaret för förändringsprocessen, samt en bred referensgrupp som bidrar med insikter och blir ambassadörer för arbetet. Utbildningen genomförs både vid fysiska träffar och individuellt lärande via den digitala plattformen. Klubben äger sin egen utvecklingsresa med stöd av Svenska Golfförbundets klubbrådgivare. Det finns också möjlighet att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas idrottskonsulenter.

Innehållet är uppdelat i tre ronder och i samråd med klubbrådgivaren upprättar klubben en realistisk tidplan utifrån sina förutsättningar. Rekommendationen är att genomföra utbildningen under tolv månader.

Källa: Svenska Golfförbundet

glasrikets gk skylt(Foto: Janina Forslund)

Det är klubbrådgivare Sandra Tancred Fulke, från Svenska Golfförbundet, som inleder mötet genom att dra en kort sammanfattning från sist. I Smålandsidrottens senaste spegling av arbetet hade gruppen gjort ett spaningsarbete i klubben och sammanställt det. Spaningsarbetet gick ut på att undersöka fyra olika ”rum”; styrelserummet, golfbanan, anläggningen, och bland de anställda. Utifrån spaningarna skapades sedan problemformuleringar.

En spaning kunde vara att det mest är herrspelare ute på golfbanan, där problemet är att kvinnorna i klubben har svårt att hitta kvinnliga spelkamrater. Det kan i nästa steg leda till att det är svårt att behålla kvinnor i Glasrikets GK. En annan spaning var saknaden av en bra klubblokal, som gör att det inte finns en plats för umgänge utanför banan. Man kunde också se att det fanns en obalans i könsfördelningen bland olika kommittéer i klubben. Om majoriteten av ledamöterna består av män upplevs det också som att det är männen som styr klubben. När det sedan är dags att rekrytera nya ledamöter, tar man till människor man redan känner. Herrar umgås ofta med herrar och värvar också därefter.

Största delen av kvällen var till för diskussion om Glasrikets GK:s värdegrund utifrån problemformuleringarna man kommit fram till. I ett senare steg ska detta bli målformuleringar, nyckeltal, och aktiviteter. Mycket av kvällens pass handlade om hur det är att komma som ny kvinna till klubben, och vad som krävs för att hon ska stanna och trivas. Hos Glasrikets GK är det lika många kvinnor som män som börjar spela golf. Problemet ligger i att kvinnorna slutar efter ett eller två år.

— Det största problemet är att man saknar en spelkompis, säger en av deltagarna.

Sven, ordförande, Anzie, förändringsledare
(Foto: Janina Forslund)

Glasrikets GK har en nybörjarkurs varje år som är väldigt uppskattad. Men i Vision 50/50-gruppens diskussioner hör man att det krävs något mer. Det som nämns är behovet av en fadder att spela med efter kursen, och som finns till för stöd och frågor. Något som också diskuteras flitigt är en fortsättningskurs. Nybörjarkursen är väldigt strukturerad och uppstyrd men den ger ingen tillräcklig infasning till att de nya medlemmarna kan klara sig själv på banan. Nybörjarna känner sig osäkra när de ska lämna första kursen och börja spela golf på egen hand.

— Kvinnorna har ofta en längre startsträcka för att komma in i klubben. Många är osäkra inför att ge sig ut på banan, konstateras det i rummet.

En fortsättningskurs skulle kunna lösa problemet. Den skulle i så fall innehålla lektioner om att gå på banan, känna sig tryggare som golfare, och därmed inte innefatta så mycket taktik och teknik. Som det ser ut idag är det endast cirka tio procent av alla nya kvinnor som blir kvar efter nybörjarkursen.

— Det är bland nybörjarna vi förlorar flest kvinnor och där vi måste börja jobba, säger Sven Johannesson, ordförande i Glasrikets GK.

Mötet avslutades runt halv åtta genom att boka in en tid för nästa möte. Många kloka resonemang och intressanta diskussioner pågick under kvällen. Det märks att deltagarna är väl insatta i Vision 50/50 och att de tycker det här är ett viktigt arbete. Janina Forslund, idrottskonsulent på Smålandsidrotten, är väldigt imponerad av gruppens engagemang.

— Det här är ett klockrent exempel på folkbildning. De är så vassa, och en bra grupp där ingen tar över diskussionerna och alla får komma med smarta inspel, summerar Janina Forslund, idrottskonsulent på Smålandsidrotten.

Spännande diskussioner under kvällen(Foto: Linnéa Linderholm)

Skylt "Vi vill bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb"(Foto: Janina Forslund)

Skribent: Linnéa Linderholm
Epost: This is a mailto link

Smålandsidrotten start

Riksidrottsförbundet start

SISU

Mer om RIM (RF)

Strategi 2025

Smålandsidrotten sociala medier