Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet - RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

 • Uppdaterad: 10 SEP 2018 15:32

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer som en del i Idrottslyftet, stödet handläggs av respektive distriktsidrottsförbund. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka stöd och det gör du via din förenings IdrottOnline-sida.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Det finns under 2019, sex olika stöd som går att söka inom RF (läs mer om respektive stöd genom att klicka på respektive länk nedan):

Föreningar som vill genomföra energi- eller miljöprojekt ska kontakta energirådgivaren i sin kommun. Kontaktuppgifter hittar du här.

Beslutsdatum:

 • Måndagen den 25/2 (Deadline för ansökningar är 20/2)
 • Tisdagen den 2/4 (Deadline för ansökningar är 22/3)
 • Onsdagen den 15/5 (Deadline för ansökningar är 3/5)
 • Tisdagen den 18/6 (Deadline för ansökningar är 8/6)
 • Onsdagen den 2/10 (Deadline för ansökningar är 20/9)

Kommande beslutsdatum är:

 • Måndagen den 18/11 (Våra medel är i stort sett slut. Ta en kontakt med ansvarig handläggare för att ha en dialog om just er ansökan för att se om den prioriteras under 2019 eller om föreningen ska vänta till 2020)

Så ansöker du:

Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Med varje ansökan måste följande obligatoriska handlingar bifogas:

 • Styrelseprotokoll som styrker att styrelsen beslutat om att söka RF:s anläggningsstöd för projektet.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse).
 • Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning.
 • En beskrivning av projektet och dess tänkta effekter.
 • En investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras (offerter ska lämnas in på begäran).
 • Energi/miljökonsekvensanalys av oberoende part (bara vid projekt Stöd till energi/miljöprojekt).
 • Vissa handlingar villkoras innan beviljat stöd betalas ut såsom nyttjande/arrende- eller äganderättsavtal och medfinansieringsintyg.

Smålandsidrottens fördelningsprinciper:

 • Stöd till nya aktivitetsytor "mindre projekt", i Småland, beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000:-.
 • Stöd till nya aktivitetsytor "större projekt", går ej att söka i Småland under 2019.
 • Stöd till energi- och miljöprojekt, i Småland beviljas max 30% av totalkostnaden och max 100.000:-.
 • Stöd till Renovering, i Småland, beviljas max 30% av totalkostnaden och max 100.000:-.
 • Stöd till säkerhetsprojekt, i Småland, beviljas max 30% av totalkostnaden och max 100.000:-.
 • Stöd till utrustning Parasport, Hanteras av RF och kan beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000:-.

Kontakta alltid Smålandsidrotten innan ansökan skickas in.

Föreningar i Kronobergs län kontaktar: 
Janina Forslund på tel. 036-34 54 12, 
This is a mailto link

Föreningar i Jönköpings län kontaktar: 
David Lindberg på tel. 036-34 54 37,
This is a mailto link

Föreningar i Kalmar län kontaktar:
Kenth Karlsson på tel. 036-34 54 34,
This is a mailto link

Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Jonas Knutsson

Idrottskonsulent
Smålandsidrotten
036-34 54 40
This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss