Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet - Ledarcoach

Smålandsidrotten fortsätter under 2019 satsningen ”Ledarcoach” med syfte att utveckla den idrottsliga verksamheten i föreningar med barn- och ungdomsidrott. Satsningen möjliggör stöd för föreningen att utveckla sina ledare genom att utse en mentor som har rollen att coacha och utveckla de andra ledarna i föreningen. Tanken är att det ska bli enklare, tryggare och attraktivare att bli och vara ledare i Småland! Läs mer i infobladet om Ledarcoach 2019
  • Uppdaterad: 26 JUN 2019 14:32

Genomförande
Barn- och ungdomsidrottsföreningar kan få medel via Idrottslyftet för att en utsedd Ledarcoach i föreningen ska:

  • Genomföra minst två ledar-/tränarträffar med föreningens barn- och ungdomsledare under projektperioden. Träffarna ska ha fokus att utveckla ledarskapet i föreningen och att ge tips och stöd till ledarna i att planera och genomföra den idrottsliga verksamheten.
  • Minst en representant från styrelsen ska medverka per aktivitetsgrupp under projektperioden.
  • Ge positiv feedback och bidra med tips och idéer till respektive tränare för att aktivitetsgrupperna och gemensamt diskutera om det finns utvecklingsmöjligheter.
  • Ledarcoachen ska efter genomförd satsning medverka på en träff med föreningens ansvariga idrottskonsulent för att utvärdera satsningen och diskutera kommande steg i föreningens utveckling.

Ledarcoachen

  • Föreningen utser själv en lämplig ledare i föreningen som ska fungera som ledarcoach.
  • Smålandsidrotten tar fram ett enkelt material som stöd för
  • ledarcoacherna.
  • Ansvarig idrottskonsulent för föreningen har en kontakt med ledarcoachen innan satsningen sätts igång.
  • Ledarcoachen ska efter genomförd satsning medverka på en träff med föreningens ansvariga idrottskonsulent för att utvärdera satsningen och diskutera kommande steg i föreningens ledarutveckling.

Ansökan till Ledarcoach sker i dialog med föreningens ansvariga idrottskonsulent. Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Efter genomförd satsning ska föreningen skicka in en återrapport via IdrottOnline. Återrapporten skapas när projektet beviljas. Sista återrapporteringsdag bestäms i samråd med föreningens ansvariga idrottskonsulent, dock senast 31 december 2019.

Läs mer i infobladet om Ledarcoach.

Kontakt
Malin Andersson, tfn. 036-34 54 32, This is a mailto link

Skribent: Linnéa Linderholm
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Malin Andersson

Idrottskonsulent
Smålandsidrotten
036-34 54 32
This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss